1. Berna Hoti (2015), Diyabetin Osteokalsin ve Dislipidemi Parametreleri ile İlişkilerinin Değerlendirilmesi (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Filiz Bakar)
  2. Erdal Kalender (2013), KoAH Hastalarına Eczacı Tarafından İlaç Eğitimi Verilmesinin Klinik Parametrelere ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi- Disiplinlerarası Klinik Eczacılık Programı – (Danışman: Prof.Dr. Zeliha Büyükbingöl)
  3. Evin Yılmaz (2011), Diyabet ve Yüksek Yağlı Diyetin Sıçanlarda Aldo-Ketoredüktaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi (Danışman: Doç.Dr.Net Daş Evcimen)