Anabilim Dalımız Eczacılık Fakültesi kurulduğundan beri aktif olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim dalımızın ilgi alanları, diyabetik komplikasyonlar, kanser, enzim aktivite ve inhibisyon çalışmaları, sinyal iletimi, oksidatif stres, nitrit oksit bağımlı yolaklar, aldoz redüktaz aktivitesi  ve ilgili yolaklar gibi pek çok araştırma konularıdır. Laboratuvarımızda biyolojik proseslerin hücresel ve moleküler mekanizmalarının aydınlatılması ve bunların hastalıklarla ilişkilendirilmesi sürecinde farklı deney sistemleri kullanılmaktadır.

Anabilim Dalımız Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Lisans öğrencilerimiz için Biyokimya, Klinik Biyokimya, Beslenme Biyokimyası, Antioksidanlar ve Serbest Radikalller, Hastalıkların Biyokimyasal Temeli konularında dersler verilmektedir.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarında ise laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz kapsamlı araştırma eğitiminin yanısıra,  ileri biyokimya, metabolizma, sinyal yolakları, hormonlar, proteinler, lipoproteinler, biyokimyasal hesaplamalar konularında da teorik ve pratik eğitim verilmektedir.