Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalımız;

Yönetsel süreçlerde katılımcı, hesap verebilir, sorumlu, tutarlı ve şeffaf,  bir politikayı benimser.

İdari ve akademik işleyiş biçimleri belirlenmiş basamaklar doğrultusunda yapılır.

Kurum aidiyeti ve Anabilim Dalının düzeninin korunması konusunda çalışmalar yapılır.

Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar desteklenir. Bu konuda işlerin sürekliliği için gerekirse yeniden bilgilendirme doğrultusunda organize olunur.

Eğitim ve araştırmanın sürekli iyileştirilmesini ve gelişimini sağlamak için önlemler alınır ve gerekli çalışmalar yapılır.

Nitelikli eczacı ve öğretim elemanı ile farklı meslek gruplarından biyokimya alanında donanımlı elemanlar yetiştirmeyeönem verilir.

Anabilim Dalımızdaki tüm öğrencilerineşit yaklaşımla desteklenerek mevcut olanaklardan en üst düzeyde faydalanması sağlanır.

Akademik ve İdari personelin koordinasyon halinde çalışarak, yüksek performans elde edilmesini sağlayacak yönetim ve organizasyon anlayışı oluşturulmaya çalışılır.

Tüm akademik personel hizmet ettiği amacın veakademik performans çıktılarının yüksek kalitede olması gerektiğinin bilincindedir.

Anabilim Dalımızda eğitim öğretim, araştırma ve yönetim süreçlerinde paydaş görüşlerine önem verilir.