Doktora

Bu program ile moleküler biyokimya alanında araştırma tasarlayacak, yürütecek ve sonuçları yorumlayacak, bilgi beceri ve tutumlarla donatılmış biyokimyacı yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DERS_KODU DERS_ADI STATU TEO UYG KREDI AKTS
33801001 PROTEİNLERİN İZOLASYON VE PÜRİFİKASYONLARI Zorunlu 2 0 2 6
33801003 PROTEİNLERİN KİMYASI VE YAPISAL ANALİZİ Zorunlu 2 0 2 6
33801013 DOKU BİYOKİMYASI Zorunlu 3 0 3 8
33801015 METABOLİK REGÜLASYON Zorunlu 3 0 3 8
33801801 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 5
33801802 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 5
33801803 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 5
33801804 ALAN UYGULAMASI Seçmeli 0 0 0 5
33802003 PAA JEL ELEKTROFOREZİ Seçmeli 2 0 2 6
33802004 PAA JEL ELEKTROFOREZİ (UYGULAMA) Seçmeli 0 8 4 8
33802009 HÜCRE ORGANELLERİNİN SEPARASYONU Seçmeli 1 0 1 3
33802010 HÜCRE ORGANELLERİNİN SEPARASYONU (UYGULAMA) Seçmeli 0 6 3 8
33802019 ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN BİYOKİMYASAL SONUÇLARI Seçmeli 2 0 2 6
33802030 PROTEİNLERİN İZOLASYON VE PÜRİFİKASYONLARI   (UYGULAMA) Seçmeli 0 8 4 8
33802035 PROTEİN BİYOSENTEZİ VE REGÜLASYONU Seçmeli 3 0 3 8
33802043 HORMONLAR Seçmeli 2 0 2 6
33802045 HÜCRESEL SİNYAL İLETİMİ Seçmeli 2 0 2 6
33802047 HÜCRE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 2 6
33802049 GENEL BİYOKİMYADA MATEMATİK PROBLEM ÇÖZÜMÜ Seçmeli 2 0 2 6
33802051 BİYOLOJİK MEMBRANLARIN YAPI VE FONKSİYONLARI Seçmeli 2 0 2 6
33802053 KANSER BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 2 6
33802054 HÜCRE KÜLTÜRÜ UYGULAMASI Seçmeli 0 8 4 8
33802055 BİYOENERJETİK Seçmeli 2 0 2 6
33802057 BİYOKİMYADA İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ TEORİK Seçmeli 2 0 2 6
33802058 BİYOKİMYADA İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ UYGULAMA Seçmeli 0 8 4 8
33802900 UZMANLIK ALAN DERSİ Zorunlu 0 0 0 8